Home » 2015 » gener

Monthly Archives: gener 2015

La junta reacciona a la nostra demanda sobre la preocupació perquè l’ICAM té accés a tota la Història Clínica del pacient

Pregunta del Dr. Albert Planes En la darrera assemblea de 2014, i per escrit al president, el Dr. Albert Planes va manifestar la seva preocupació pel fet que l’ICAM tingui accés a la Història Clínica completa dels pacients que revisa per a valorar la seva incapacitat laboral o la seva invalidesa. Demanava que la junta sol·licités el posicionament de la ... Read More »

El repte dels metges: participar en la gestió dels centres El Col·legi de Metges de Barcelona escollirà el president que ha de liderar la transició de la professió

Diari Ara.L Bonilla El pròxim president del Col·legi de Metges de Barcelona haurà de lide- rar els canvis que viu la professió mèdica. L’en- trada dels metges en la gestió dels centres, la jubilació de 8.000 profes- sionals, l’atenció al malalt crònic i la preservació del sistema sanitari pú- blic i universal són només alguns dels reptes que té al ... Read More »

Aneu a la barra d'eines