Home » Actualitat » Indefinció del COMB davant del Projecte VISC+
Indefinció del COMB davant del Projecte VISC+

Indefinció del COMB davant del Projecte VISC+

El Dr. Andreu Martín Sánchez va fer la següent pregunta el 21-10-2014:

El 4 de juny de 2013 el Govern de la Generalitat va aprovar el projecte Visc +.amb l’objectiu de “posar informació sanitària a disposició dels ciutadans, les empreses i la recerca per a “millorar els serveis de salut”, “millorar la recerca” i “posar en valor el coneixement”
El VISC+ ideat el 2012 per l’Agència Catalana de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aquas), es basa en una col·laboració pública-privada per a donar valor a la ingent quantitat de dades que genera el sistema de salut de Catalunya, previa conversió de la información en anónima.
Per a portar a terme el projecte, el mes d’abril passat, l’Aquas va signar un contracte de suport i assessorament amb la consultora Price Waterhouse (PWC).
El projecte neix amb les mateixes suspicacies que va generar la venda de dades sanitàries a Anglaterra a on es va demostrar que, malgrat la seva anonimització, recuperar les identificacions dels pacients era posible.
És difícil estar en contra de que s’utilitzi la informació de les històries clíniques per a la recerca i l’avaluació de una forma genérica, però la forma com s’està desenvolupant el projecte genera molts dubtes.
El perills del projecte són esesencialment:
1. Assefurar la confidencialitat de les dades clíniques individuals que els metges i altres profesionals sanitaris registrem sota el compromís del secret profesional ( información sobre salut mental, MTS, etc)
2. Que no es garanteixi el dret individual de les persones a excloure les seves dades clíniques d’aquests fitxers si no volen que s’utilitzin
3. Que es pugui fer un mal ús de la informació envers el sistema sanitari, com per exemple orienta el marqueting farmacèutic als metges o als ciutadans de productes que no reportin beneficis per a la salut
Per tots aquests motius proposem que el COMB mitjançant la Comissió de Deontologia es pronuncii sobre els següents punts:
1. Que s’estableixi un debat amb els implicats: societats científiques, associacions de pacients, partits polítics, etc, per a que els propietaris de la información que són els ciutadans, colectivament aprovin el projecte.
2. La necessitat d’informar abastament a la población del dret a retirar les seves dades i articular un mecanismo ágil per poder exercir aquest dret. A Anglaterra ho fan demanant-li al seu metge de familia
3. Que es faci públic còm i qui s’encarregarà del control de la venda de dades. Qui participarà en l’òrgan de control, quins criteris s’empraran, quines mesures de transparència s’establiran (publicació dels projectes per exemple), còm s’evitaran els posibles conflictes d’interès, etc.

– El projecte va ser aturat pel Departament de Salut fins que es fes una reunió a mitjans de gener de 2015 per escoltar la posició de tots els implicats. Malauradament el COMB no va treballar el tema i no podia aportar la visió dels metges de Barcelona ni tan sols del seu comitè deontològic. El 29/1/2015, el mateix dia que el Observatorid e Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona publica un informe molt crític sobre el projecte, (el podeu trobar clicant aqui) el Departament de Salut anuncia que ha aturat el projecte de venda i que es limitarà a que l’AQuAs faci recerca sobre les bases de dades sanitàries demanades pels centres de recerca acreditats catalans (nota de premsa). La mesura és adequada perquè s’aconsegueix que la informació tingui una utilitat sobre la salut de la població desproveïda de tot biaix comercial. Seguix encara pendent el debat public sobre el projecte i nosaltres hi haurem d’anar sense una posició definida del COMB.

Gràcies !!! per compartir...Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookShare on TumblrShare on StumbleUpon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Aneu a la barra d'eines