Home » 2017 » abril

Monthly Archives: abril 2017

Stajanovisme sanitari

La “indicadorologia” és la ciència de fer creure al CatSalut que es compleixen els seus objectius. Recomano als metges de família que no l’apliquin quan aquesta contravingui les preferències i els valors dels pacients malgrat que fer-ho els perjudiqui econòmicament i afecti la seva imatge dins de l’organització. Diari de la Sanitat. 19.04.2017. Llegir article Read More »

Truqui al 061 i acabarà a urgències

La política de promoure la trucada al 061 abans d’anar a urgències busca més la contenció de costos que la millora de la salut dels ciutadans. Seria molt més efectiu promocionar l’atenció personalitzada que ofereix l’atenció primària de salut. Diari Sanitat. 10.04.2017. Llegir article. Read More »

Més enllà del melic

Les peculiaritats administratives del sistema sanitari català no modifiquen l’experiència assistencial dels pacients. La modernització implica avançar cap a una atenció centrada en la persona i apoderar de manera efectiva als pacients. Diari de la Sanitat. 28.03.2017. Llegir article Read More »

S’ajunten el pa i la gana

La crisi econòmica, la impossibilitat d’endeutament dels centres i la legislació favorable han facilitat l’entrada d’inversors privats amb ànim de lucre dins del sector de la salut. Només la implicació de ciutadans i professionals en la gestió i govern del sistema pot revertir la tendència. Diari de la Sanitat. 17.03.2017. Llegir article Read More »

L’auca del PADRIS segueix inacabada

El projecte de “big data” sanitari català ara es diu PADRIS. Segueix sense prou garanties de seguretat de la informació clínica, no s’ha informat degudament a la població ni s’ha facilitat prou l’opció de sortir de la base de dades de recerca. Diari de la Sanitat. 07.03.2017. Llegir article. Read More »

Atenció centrada en el pacient

Les primeres actuacions del Cercle de Salut fan témer que aquest fòrum de debat estigui més preocupat en aportar propostes per donar més activitat al sector concertat que a innovar en benefici del conjunt de la ciutadania. Diari de la Sanitat. 1.02.2017. Llegir article Read More »

El directiu fidel

L’actual estructura directiva del sector sanitari públic premia la fidelitat dels directors i en conseqüència l’immobilisme. Els directors exerceixen un lideratge transaccional. Proposo canvis per aconseguir que apliquin un lideratge transformador. Diari de la Sanitat. 14.02.2017, Llegir article Read More »

A la RAE, el valor se li suposa

Fa trenta anys que despleguem la Reforma de l’Atenció Especialitzada (RAE). Aquest canvi genera importants llistes d’espera, insatisfacció dels usuaris i dubtes sobre el paper que han de desenvolupar els professionals. Malgrat tot, seguim fent el mateix perquè no hem avaluat la reforma. Diari de la Sanitat. 31.01.2017. Llegir article Read More »

La sortida del bucle de la grip

L’actual Pla d’Hivern, orientat a hospitalitzar les descompensacions dels pacients crònics complexos, col·lapsa els hospitals, no evita l’excés de mortalitat i genera insatisfacció. Una incentivació de l’atenció personalitzada de les descompensacions per part del metge de família milloraria els resultats. Diari de la Sanitat. 24.01.2017 Llegir article Read More »

Perquè som impuntuals i no agafem el telèfon

Els usuaris d’atenció primària es queixen de la mala resposta telefònica i de la impuntualitat de les visites concertades des del 2003. Són uns problemes organitzatius que no hem sabut resoldre per la política d’incentius del CatSalut i per l’inadequat lideratge directiu de l’atenció primària. Diari Sanitat. 11.01.2017. Llegir article Read More »

Aneu a la barra d'eines