Home » Qui som » Programa de COMB TU

Programa de COMB TU

RENOVACIÓ
Per un COMB renovat.

• Canviarem el nom del Col·legi pel de “Col·legi Mèdic de Barcelona” com a mostra de la nova política més inclusiva de la institució.
• Modificarem els estatuts per assegurar la continuïtat de la junta entre mandats, fent que cada dos anys hi hagi una renovació només de la meitat dels seus membres.
• També garantirem que cap membre de la junta o cap metge en càrrec directiu del Grup Med hi sigui per un període superior a dos mandats, ni tingui un sou superior als del sector sanitari públic.
• Instaurarem un pla d’igualtat professional en el que tots els professionals, independentment del anys d’exercici, l’especialitat, la regió geogràfica o el sexe siguin representats i defensats per igual.

SERVEI
Per un COMB al servei de la societat i del metge i la metgessa.

• Defensarem que s’apliqui la legislació europea, que marca la col·legiació voluntària dels metges i metgesses que treballen al sector públic, per tal que els professionals s¹inscriguin al COMB pels serveis que n’obtenen i no per mandat legal.
• Mentre la llei no permeti la seva aplicació, reduirem les quotes dels col·legiats/des que treballin exclusivament en el sector sanitari públic.
• Crearem la Unitat de la Seguretat Clínica que té per objectiu identificar i actuar executivament davant qualsevol política, organització o situació que posi en perill el pacient.
• Impulsarem una borsa de treball proactiva, actualitzada, transparent i adaptada a les necessitats dels col·legiats/des.
• Donarem suport legal als col·legiats extracomunitaris que tenen dificultats amb els seus permisos de residència.

INDEPENDÈNCIA
Per un COMB independent dels poders institucionals del sector de la salut.

• Garantirem la independència del COMB respecte el Departament de Salut, els partits polítics i els sindicats.
• Defensarem que siguin els professionals que treballen a les institucions, i no els membres de la junta del COMB i les empreses del Grup Med, els qui participin en les decisions estratègiques i de gestió de les institucions sanitàries públiques i privades, sense la necessitat de convertir-se en empresaris o accionistes d’aquestes empreses.
• Promourem la participació dels metges i metgesses en l’elaboració de polítiques de salut i de mesures de racionalització del sistema sanitari; fomentant el debat entre aquestes diferents organitzacions per tal que totes les opinions i posicions hi tinguin cabuda.
• Vetllarem per que el criteri clínic i la qualitat assistencial siguin la base de la gestió de les institucions sanitàries públiques i privades així com de la relació amb les mútues i asseguradores.
• Donarem suport als metges que liderin projectes assistencials de qualitat o iniciatives biotecnològiques que permetin garantir la sostenibilitat del sistema sanitari.

TRANSPARÈNCIA
Per un COMB més transparent. Que rendeixi comptes als col·legiats i a l’assemblea tant en temes del col·legi com en els de les empreses del Grup MED.

• Analitzarem a fons l’estat econòmic i la viabilitat del col·legi a dia d’avui. Es farà una auditoria externa a l’inici de la legislatura per avaluar la situació financera del COMB i les seves empreses.
• Informarem cada sis mesos als col·legiats de l’estat econòmic del COMB de manera clara i intel·ligible.
• Publicarem al web els sous i dietes de cada component de la Junta de Govern i presentarem la declaració de la renda a títol individual a l’inici i al final de la permanència a la Junta.
• Sotmetrem a l’assemblea de compromissaris les decisions econòmiques rellevants del COMB i del Grup Med.
• Analitzarem el valor que aporten pels col·legiats les empreses del Grup Med i actuarem en conseqüència.
• Treballarem amb empreses que comparteixin els valors ètics del COMB.

DIÀLEG i PARTICIPACIÓ
Per un COMB més participatiu.

• Transformarem el COMB de forma dialogada i participativa. Desitgem aprofitar l’experiència dels qui han tingut càrrecs de responsabilitat al COMB, incloent tots els col·lectius. Per aquest motiu, oferirem el paper d’assessor als ex-presidents del COMB.
• Utilitzarem les noves tecnologies per consolidar el vot electrònic i la participació dels col·legiats en les decisions importants tant dels aspectes col·legials com dels de les empreses del Grup MED.
• Crearem un espai de trobada setmanal del col·legiat/da amb el president o algun membre de la Junta de Govern.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Aneu a la barra d'eines